Rechten en plichten voor werknemers

"Wat zijn mijn rechten en plichten?"
In deze veranderende wereld is het zaak om zelf goed te weten wat je rechten en plichten zijn in een arbeidsrelatie. Tromp advocatuur kan je daarbij ondersteunen.

Mogelijke situaties die voorbij kunnen komen:

  • waar ben ik aan gebonden met een arbeidsovereenkomst?;
  • hoe moet ik onderhandelen bij ontslag?;
  • mijn loon wordt niet uitbetaald terwijl ik ziek ben;
  • een be√ęindigingsovereenkomst in onderling overleg opstellen;
  • procederen als de onderhandeling niet werkt?;
  • second opinion?

Geen baan meer voor het leven!
De baan voor het leven bestond vroeger. Dat beeld van de Nederlandse werknemer lijkt inmiddels te hebben plaats gemaakt voor het tegenovergestelde: dat van de flexibele kracht die al dan niet noodgedwongen job-hopt of meerdere deeltijdwerkzaamheden aan elkaar moet knopen om tot een volledige betrekking te komen. Gelukkig bevindt de werkelijkheid zich hier ergens tussenin.

De gemiddelde duur van een dienstbetrekking bedraagt ongeveer 10 jaar. Dat betekent minstens 3 √° 4 baanwisselingen in een mensenleven. Misschien in de toekomst meer als men langer blijft doorwerken. Bovendien gaan achter deze gemiddelden grote verschillen schuil.

Ik wil advies

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst begint bij het sluiten van de overeenkomst. Dat kan mondeling, maar schriftelijk is beter.
Bepaalde- of onbepaalde tijd maakt nogal wat uit voor de vraag of een concurrentie- / relatiebeding kan worden overeengekomen; proeftijd kan worden afgesproken; of moet worden aangezegd of niet. De Flexibele arbeidsrelaties zijn met name de laatste jaren volop in de belangstelling komen te staan, doordat veel bedrijven werken met een flexibele schil. Dat laatste levert nog wel eens de vraag op wanneer een oproepcontract een vast contract wordt, omdat omvang en frequentie van tewerkstellen niet verschilt met die van een vast werknemer.
Vaak kan een kort en zakelijk advies een wereld van verschil maken.

Ontslag

"Ik vind het lastig om mijn onderhandelingsmogelijkheden in te schatten."
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd een eerlijker, sneller en goedkoper ontslagsysteem aangekondigd. Of dit doel wordt gehaald is nog maar zeer de vraag. De ontslaggrond bepaalt de ontslagroute. Dat lijkt helder, maar voor de medewerker is het in de praktijk zeker niet sneller en eenvoudiger geworden. Wel moeilijker, omdat een algemene grond voor ontslag niet meer mogelijk is. De praktijk wijst uit dat daardoor meer wordt onderhandeld en dat is aan de ene kant mooi. Aan de andere kant is het lastig om van tevoren in te schatten wat de onderhandelingsmogelijkheden zijn.
Goede ondersteuning om ook de details te kunnen uitonderhandelen is daarbij onontbeerlijk.

Ziekte- en re-integratie

"Mijn loon wordt niet uitbetaald en ik ben ziek, wat nu?" Ziek zijn is allang niet meer een kwestie van “uitzieken”. De wetgever verwacht van de werkgever een actief re-integratiebeleid, waarvan op gezette tijden verslag moet worden gedaan. Gebeurt dat niet dan volgen er sancties. Voor de werkgever geldt het risico van langer het loon te moeten doorbetalen; voor de werknemer geldt de sanctie van opschorting loonbetaling. Kortom voor beide partijen een stressvolle aangelegenheid. Zaak om op tijd advies in te winnen om escalatie te voorkomen.

Waarom Tromp Advocatuur?

Helder en praktisch advies

Helder en praktisch advies

Uw partner die ontzorgt

Uw partner die ontzorgt

Uitstekende verslaglegging & borging van afspraken

Uitstekende verslaglegging & borging van afspraken

Bevordert uitvoering van genomen besluiten

Bevordert uitvoering van genomen besluiten

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.