Van VAR naar DBA

Als u gewend bent om met VAR verklaringen te werken, dan wordt het nu de hoogste tijd om iedere arbeidsrelatie opnieuw te toetsen aan de vraag of wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

VAR

Door gebruikmaking van de VAR was  de opdrachtgever gevrijwaard van claims van de belastingdienst. Als achteraf werd vastgesteld dat de arbeidsrelatie in feite een arbeidsovereenkomst bleek te zijn , liep de opdrachtgever niet het risico alsnog loonbelasting en sociale premies te moeten afdragen. In de praktijk werd daarom niet altijd even nauwkeurig uitvoering gegeven aan de feitelijke uitvoering.

DBA

Per 1 mei aanstaande geldt de DBA (de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet maakt de opdrachtnemer en de opdrachtgever samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de arbeidsrelatie. Als straks achteraf wordt vastgesteld dat in de praktijk wel sprake is van een (fictief) dienstverband kan de opdrachtgever ( werkgever) alsnog door de belastingdienst worden aangeslagen.

Om partijen tegemoet te komen kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer hun arbeidsrelatie die is vastgelegd in een contract, vooraf laten toetsen door de belastingdienst. Dit toetsen is geen verplichting. Daarnaast kan ook gebruik wordengemaakt van modelcontracten.  Overigens is een goedgekeurd contract nog steeds geen garantie omdat het daarnaast gaat om de feitelijke uitvoering.  Het is daarom belangrijk om te weten waaraan wordt getoetst, om achteraf niet voor verrassingen komen te staan.

Getoetst wordt aan de hand van de volgende  “wezens kenmerken” van een arbeidsovereenkomst.

A

Is de aanwezigheid van een gezagsverhouding uitgesloten.                                                               Relevant daarvoor is of de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen en instructies contractueel is uitgesloten of zodanig beperkt, dat geen sprake is van een gezagsverhouding.

B

Uit de overeenkomst moet ondubbelzinnig blijken dat de opdrachtnemer het recht heeft zich vrij en willekeurig te laten vervangen door een derde. Vervanging uit een poel is geen vrije vervanging.

C

Afgesproken moet zijn dat geen sprake is van een loonbetalingsverplichting in de relatie tot degene die de arbeidsprestatie verricht.

Overgangsjaar

Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsjaar. Gedurende dit jaar zal de belastingdienst terughoudend handhaven.

Conclusie

Als u gewend was om met VAR verklaringen te werken, dan is het nu de hoogste tijd om iedere arbeidsrelatie opnieuw te toetsen aan de vraag of wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Voor vragen of advies over het inrichten van uw arbeidsrelaties kunt u contact opnemen met     Tromp Advocatuur.

MrD.K.(Karst)Kalma

06-53673792

kalma@trompadvocatuur.nl

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.