• home
  • Nieuws
  • Laat geen geld liggen, bij loondoorbetaling!

Laat geen geld liggen, bij loondoorbetaling!

Afgelopen week vroeg een bekende mij of hij als werkgever altijd maar moet opdraaien voor de schade, zoals loondoorbetaling en vervangingskosten, als een werknemer uitvalt door een ongeluk?

Schade

Een terechte vraag, want jaarlijks maakt iedere ondernemer kosten doordat een werknemer zich ziek meldt.  Als deze ziekmelding het gevolg is van een griepje of een andere aandoening waaraan de werknemer ook niets kan doen, dan is dat nog te begrijpen. De acceptatie wordt echter een stuk minder als het uitvallen van de werknemer het gevolg is van sport; een bepaalde leefwijze of een ongeluk.

Loondoorbetaling

Ziekte

In de wet is vastgelegd dat wanneer de werknemer zijn werkzaamheden niet kan verrichten als gevolg van ziekte, de werkgever voor een maximum periode van twee jaar, 70% van het loon moet doorbetalen.

Sportblessures ; stijl van leven

Uitval als gevolg van een sportblessures is vaak een discussie. Terecht wordt de vraag gesteld of het wel redelijk is dat een werkgever voor dit financiƫle risico moet opdraaien. Per slot van rekening is het de werknemer die kiest voor zijn/ haar vrije tijdsbesteding. Als dan wordt gekozen voor bijvoorbeeld een race sport; berg beklimmen of een andere risicovolle sport, dan is het zeer begrijpelijk dat de werkgever zich afvraagt waarom hij moet opdraaien voor dit financiƫle risico als gevolg van deze vrijetijdsbesteding. Echter net als roken en (ongezond) eten, vallen ook de sportblessures onder de keuzevrijheid van de werknemer. Als daardoor een werknemer uitvalt, dan behoudt hij zijn recht op loondoorbetaling. Hoewel menigeen daar anders over denkt, wordt in de rechtspraak namelijk aangenomen dat met het beoefenen van een gevaarlijke sport; roken; ongezond eten etc., de werknemer niet de opzet heeft gehad om ziek te worden en dus behoudt hij het recht op loon.

Ongevallen

Een uitzondering geldt voor de loonschade die de schuld is van een ander. Bijvoorbeeld een verkeersongeval waarbij de werknemer letsel oploopt en dus uitvalt voor zijn werk. Of de fietsende werknemer die geen voorrang wordt verleend en daardoor wordt aangereden; of de werknemer die in zijn auto stilstaat voor een rood stoplicht en door een onoplettende automobilist van achteren wordt aangereden. Maar ook valt te denken aan mishandeling of letsel als gevolg van onvoldoende onderhoud van de openbare weg , waardoor een werknemer uitvalt voor zijn werk.

In al deze gevallen leidt niet alleen de werknemer zelf schade, maar ook de werkgever doordat hij verplicht wordt het loon door te betalen. Daarnaast zijn er dan nog de kosten van re-integratie ; vervangingskosten etc.

Wat kan de werkgever doen om deze schade te verhalen

Netto loon vorderen

De wet biedt de werkgever de mogelijkheid het nettoloon van de aansprakelijke partij, vaak is dat echter de verzekeringsmaatschappij, te vorderen. Het gaat daarbij om een netto bedrag.

Re-integratie kosten vorderen

Daarnaast is de werkgever bevoegd de kosten van re-integratie maatregelen te verhalen op de aansprakelijke derde.

Administratiekosten vorderen

Tenslotte kunnen in beperkte mate de (administratie)kosten die gemaakt worden om de aansprakelijke partij te achterhalen en re-integratie mogelijk te maken, op de aansprakelijke partij verhaald worden.

Niet verhaalbaar

Overige kosten, zoals loonheffing werkgevers en vervangingskosten zijn echter niet verhaalbaar, terwijl het onbetwist als schade kan worden aangemerkt omdat het direct verband houdt met het ongeval.

Tenslotte geldt een uitzondering voor verhaal jegens collega werknemers. Verhaal op een andere werknemer is slechts mogelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 Pas wanneer daarvan sprake is, kan de schade verhaald worden. In de praktijk is dat eerder uitzondering dan regel.

Tromp Advocatuur

specialist arbeidsrecht en letselschade, kan het volgende voor u doen

  1. het uitzoeken en vaststellen van de aansprakelijkheid
  2. het traceren van de aansprakelijke partij
  3. het aantonen van medisch causaal verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer
  4. het indienen en incasseren van de loonschade

11 mei 2016


Mr D.K.(Karst) Kalma 
kalma@trompadvocatuur.nl
053-2030190
06-53673792

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.