• home
  • Nieuws
  • Vanaf welk moment gaat de bedenktermijn nu eigenlijk lopen?

Vanaf welk moment gaat de bedenktermijn nu eigenlijk lopen?

Een goede vraag omdat daarover door een recente uitspraak van de kantonrechter Leiden toch weer  onduidelijkheid was ontstaan.

Schriftelijkheidsvereiste

Met de invoering van de WWZ is vastgelegd dat door een schriftelijke overeenkomst de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd De werknemer heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen ( de bedenktermijn), door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Alles moet dus schriftelijk gebeuren, tot zover duidelijk.

De juridische vraag die in deze uitspraak aan de orde kwam was, wanneer is de beëindigingsovereenkomst geacht tot stand gekomen, oftewel wanneer is aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan.

Bescherming werknemer

Aan dit schriftelijkheidsvereiste  ligt de gedachte ten grondslag dat de werknemer extra beschermd moet worden. De werknemer moet daarnaast voldoende gelegenheid krijgen om de gevolgen van zijn besluit te overdenken en daar hoort bij dat hij binnen een korte tijd ( de bedenktermijn) op dat besluit moet kunnen terugkomen.

Feiten

In dit geval ging het om een werknemer die sinds 1985 in dienst was bij een werkgever. Tussen partijen zijn in 2014 en 2015 incidenten en conflicten ontstaan. Vervolgens is onderhandeld over een beëindigingsovereenkomst. Op 28 januari 2016 is een conceptbeëindigingsovereenkomst toegezonden, met daarin een bepaling over de wettelijke bedenktermijn. Per mail van 29 januari 2016 heeft de gemachtigde van werkgever, na onderhandelingen, een allerlaatst aanbod gedaan en de aangeboden vergoeding verhoogd. De gemachtigde van werknemer heeft dezelfde dag ( 29 januari 2016) gereageerd en schrijft ondermeer dat partijen overeenstemming hebben bereikt. Vervolgens wordt door de gemachtigde van werkgever de aangepaste beëindigingsovereenkomst toegezonden. De overeenkomst werd echter niet ondertekend. Wel doet werknemer op 16 februari 2016 een beroep op zijn bedenktermijn, ontbindt de overeenkomst en vordert doorbetaling loon. De werkgever betwist de vordering en zo komt deze zaak bij de kantonrechter.

Oordeel Kantonrechter Leiden ( 1 juni 2016)

De kantonrechter oordeelt dat het schriftelijkheidsvereiste niet zover gaan dat de bedenktermijn pas gaat lopen vanaf het moment dat de overeenkomst door partijen is getekend. Met een beroep op het reguliere contractenrecht, oordeelt deze kantonrechter dat de afspraken over de beëindigingsovereenkomst kenbaar en akkoord waren voor deze werknemer. Bovendien door het feit dat hij werd bijgestaan door een gemachtigde, de werknemer ook de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsrelatie voldoende heeft kunnen overzien. Dat uiteindelijk de aangepaste overeenkomst door partijen niet meer is ondertekend, is onder deze omstandigheden slechts een formaliteit. Met de mail van de gemachtigde van de werknemer op 29 januari 2016, was volledige overeenstemming bereikt.

Conclusie en advies

Uit voormelde uitspraak blijkt dat een getekende beëindigingsovereenkomst geen voorwaarde is om de bedenktermijn te laten ingaan. Wel moet echter bedacht worden dat uit de feiten blijkt dat partijen over alle punten overeenstemming hadden bereikt en dat dit ook schriftelijk was vastgelegd. Bovendien liet de werknemer zich bijstaan.

Ondanks deze uitspraak blijft het toch verstandig om vast te houden aan het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst. Overigens is het daarbij niet ongebruikelijk om als ondertekeningsdatum te noteren de datum waarop partijen overeenstemming hebben bereikt.  Dat scheelt toch vaak weer een paar dagen.

Voor vragen of advies kunt u altijd contact opnemen

Mr.D.K.(Karst)Kalma
06-53673792
kalma@trompadvocatuur.nl
www.trompadvocatuur.nl

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.