Ontslagen op staande voet en toch nog recht op een transitievergoeding?

Hoe complex het arbeidsrecht sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kan uitpakken, blijkt uit een recente uitspraak van de Kantonrechter Eindhoven van 30 juni 2016.


Een werknemer, sinds 2003 als chauffeur in dienst van een groot koeriersbedrijf, eigende zich zonder toestemming van een klant tijdens het lossen van pakketten uit de container tenminste twee pennen toe. Daarop werd de chauffeur op staande voet ontslagen. Alhoewel in dit geval het ontslag op staande voet voor werknemer ernstige gevolgen heeft, werd dit door de rechter in stand gelaten. Voorts overwoog de rechter dat in geval van ontslag op staande voet in beginsel geen transitievergoeding is verschuldigd. Toch wilde de rechter daar in dit geval niet aan. Er was volgens de rechter sprake van een relatief kleine misstap. Mede gelet op de omstandigheid dat werknemer gedurende zijn langdurig dienstverband altijd goed heeft gefunctioneerd, werd ondanks het ontslag op staande voet, een gedeeltelijke transitievergoeding toegekend van € 10.663,53 bruto. Nu onder de gegeven omstandigheden volgens de rechter geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, biedt de Wwz de rechter hiertoe de mogelijkheid.

Nu echter in dit geval sprake was van schuld of opzet aan de zijde van werknemer bij het veroorzaken van de dringende reden, werd het verzoek van het koeriersbedrijf tot betaling van gefixeerde schadevergoeding tot een bedrag van € 9.409,-- door de kantonrechter toegewezen.

Commentaar

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 heeft werknemer recht op een transitievergoeding indien het dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd en werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Uit deze praktijkcasus blijkt dat de grens tussen verwijtbaar en ernstig verwijtbaar handelen soms moeilijk kan worden bepaald. Elke zaak vraagt dan ook om een individuele afweging van de feiten en omstandigheden.

Deze uitspraak is thans nog niet op rechtspraak gepubliceerd.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.