Smartwatch in kerstpakket

Het is de tijd van de kerstpakketten. Het traditionele pakket met een flesje wijn is het allang niet meer. Het varieert nu van een trendy “stoer & Industrieel”; een evenementen bon tot wat tegenwoordig erg in is: een smartwach. Digitale armbandjes ; wearables , zoals een smartwatch om gezondheidsgegevens zoals het aantal stappen per dag; hartslag; hoeveelheid slaap per nacht en nog veel meer, inzichtelijk te maken.

Preventie

Voor een werkgever is dit interessante informatie om bijvoorbeeld zijn preventiebeleid op af te stemmen. Om uitval door ziekte te voorkomen is het voor de werkgever belangrijk om te weten hoe het staat met de gezondheid van de medewerkers; hoe fit zijn ze; hoeveel ze bewegen etc. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens die niet door de werkgever / onderneming verzameld noch verwerkt mogen worden. Een werkgever mag alleen een beperkt aantal noodzakelijke gegevens verwerken als de werknemer zich ziek heeft gemeld. Zelfs als het doel zou zijn om de gezondheid van de medewerkers te bevorderen, danwel uitval door te weinig lichaamsbeweging te voorkomen, mag de werkgever geen gezondheidsgegevens van individuele werknemers verzamelen. De Wbp biedt geen uitzonderingsgrond voor het verwerken van gezondheidsgegevens voor dit doel.

De smartwatch

Dus de werkgever mag wel een smartwatch aan zijn medewerkers cadeau geven. Echter de informatie die daarmee wordt verzameld mag hij niet ontvangen, noch verwerken. Ook niet als deze informatie afkomstig is van een derde, een bedrijf bijvoorbeeld dat is ingehuurd om de (gezondheids)gegevens uit de smartwatch te analyseren en inzichtelijk te maken. Het mag zelfs niet als de werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie, zie : www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

December 2016

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.