Hoofddoek verbod mag?

Een taxi-ondernemer en een supermarkteigenaar vroegen mij onlangs of zij in het vervolgmedewerkers konden verbieden een hoofddoek te dragen.
 Aanleiding waren de nieuwsberichten van de afgelopen maand.

Feiten

Een moslima werkte als receptioniste bij een beveiligingsbedrijf. Een paar jaar na haar indiensttreding deelde zij haar leidinggevenden mee dat zij in het vervolg een hoofddoek ging dragen op haar werk. De leidinggevende maakte bezwaar omdat het zichtbaar dragen van politieke; filosofische of religieuze tekens indruist tegen de neutraliteit van de onderneming.
Daarbij kon verwezen worden naar het door de OR goedgekeurde arbeidsreglement waarin dit verbod was vastgelegd.
 Kort daarna werd deze vrouw ontslagen.
 Zij vocht dit ontslag aan en vordert doorbetaling loon.

Oordeel Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof oordeelde onlangs in deze zaak dat het verbieden van het dragen vaneen hoofddoek op het werk, onder voorwaarden is toegestaan.
Voorwaarden zijn dat het moet gaan om een “legitiem doel” en de middelen voor het bereiken van dat doel “passend” en “noodzakelijk” zijn.

Legitiem doel

De wens van een werkgever om ten aanzien van klanten van neutraliteit blijk te geven is op zichzelf een legitiem doel. Dit valt namelijk onder de vrijheid van ondernemerschap.

Passend

Of het verbod passend is, wordt ondermeer getoetst aan de hand van de vraag of bij de werkgever wel sprake is van beleid en niet van ad-hoc besluiten.
Ook voor het betreffende ontslag van deze medewerker moet bij de onderneming al sprake zijn van algemeen beleid op grond waarvan het haar personeelsleden die in contact stonden met klanten, verboden was tekens van politieke, filosofische of religieuze overtuiging zichtbaar te dragen.

Noodzakelijkheid

Het verbod mag bovendien niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Dat betekent dat het alleen geldt voor werknemers die contact hebben met klanten. Dat impliceert dat bovendien moet worden onderzocht of andere passende functies voor de werknemer beschikbaar zijn, waarbij geen contact is met klanten.

Conclusie en advies

Verbod op een hoofddoek is toegestaan, mits het aantoonbaar past binnen het vaste beleid van de onderneming en alternatieve oplossingen niet mogelijk zijn.
Het is zeker geen algemeen verbod en bovendien gebonden aan strikte voorwaarden.
In de praktijk blijft het dus maatwerk.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.