• home
  • Nieuws
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Recent ( 9 mei 2017) oordeelde de kantonrechter Eindhoven dat een ontbindende voorwaarde, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen op het moment dat het project is voltooid of door de opdrachtgever wordt beëindigd, niet rechtsgeldig is.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Eind september 2016 treedt werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project, bij werkgever Reef in dienst. Reef is een organisatie die zakelijke dienstverlening biedt ten aanzien van arbeidsbemiddeling en projectmanagement voor verschillende opdrachtgevers. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de einddatum van het project een jaar later (september 2017) zal zijn. Tevens is vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen op het moment dat het project is voltooid of door de opdrachtgever wordt beëindigd. Eind december 2016 deelt werkgever Reef mee dat het project per 1 januari 2017 zal zijn afgerond en dat dus de arbeidsovereenkomst per die datum zal eindigen.
Werknemer is het hiermee niet eens en protesteert bij de kantonrechter.

Wanneer is een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst toegestaan?

Een ontbindende voorwaarde is een bepaling waarin beschreven staat dat als aan een toekomstige onzekere gebeurtenis wordt voldaan, de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het onder strenge voorwaarden mogelijk een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst op te nemen, mits:
1.  Geen strijdigheid met het stelsel van ontslagrecht;
2.  Het vervullen van de ontbindende voorwaarde moet objectief bepaalbaar zijn en
3.  het mag niet afhankelijk zijn van de wil of de subjectieve waardering van één van de partijen.

Beslissing kantonrechter

De kantonrechter was in dit geval van oordeel dat de ontbindende voorwaarde te ruim en onduidelijk is geformuleerd. Het gevolg daarvan is dat het van de subjectieve waardering van de inlener afhangt of en wanneer de voorwaarde in vervulling gaat. Het beding lijkt daarmee op een uitzendbeding en doet daardoor afbreuk aan de voor de werknemer geldende ontslagbescherming.
Het beding is daarom niet rechtsgeldig.

Conclusie

De arbeidsovereenkomst is niet van rechtswege geëindigd, werkgever Reef wordt veroordeeld tot doorbetaling loon, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en rente en met veroordeling in de proceskosten.
Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst wordt niet snel aanvaard!

Kantonrechter Eindhoven 9 mei 2017;ECLI:NL: RBOBR:2017:2702

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.