Arbowet per 1 juli 2017 gewijzigd, meer aandacht voor preventie

Twee procedures waren nodig om een einde te maken aan een onveilige en intimiderende werksituatie bij een bedrijf in de vleesverwerkende industrie. Kratten met vlees die veel te zwaar waren; adviezen om een arbeidsdeskundige in te schakelen werden door de werkgever niet opgevolgd.

Goed overleg en bereidheid tot luisteren naar elkaars standpunten hadden dit kunnen voorkomen.
De vernieuwde Arbowet helpt daarbij.

Belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2017

Basiscontract

Werkgevers moeten verplicht zaken zoals verzuimbegeleiding en preventie voortaan vastleggen in een basiscontract dat wordt afgesloten met de arbodienst of bedrijfsarts.

Second opinion bedrijfsarts

Een werknemer heeft per 1 juli het recht om een bedrijfsarts te spreken. Als de medewerker twijfelt over het oordeel van de bedrijfsarts, mag de werknemer nu, op kosten van de werkgever, een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen.

Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts krijgt het recht om de werkplek van iedere werknemer te bezoeken.

Andere rol preventiemedewerker

De medewerkers krijgen via de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging, instemmingsrecht op de keuze van de preventiemedewerker.
De wetswijziging van 1 juli j.l. geeft de preventiemedewerker een grotere rol in de interne advisering van de werkgever en hij moet nauwer betrokken worden bij de uitvoering van de verbeterpunten.
Het gaat daarbij om zaken zoals arbeidsomstandighedenbeleid; veiligheid op de werkplek en ergonomische aanpassingen.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.