Minder financiële risico’s voor werkgevers

No-risk polis wordt verlaagd naar 56 jaar

Om de angst van werkgevers  voor uitval door ziekte van een oudere werknemer weg te nemen, wil het kabinet de leeftijd van de “no-risk polis” verlagen naar 56 jaar. Is nu 63 jaar ( geboren 08-07-1954).

De vrees is nu dat bij ziekte men te maken gaat krijg met een langdurige loondoorbetalingsverplichting. Het verlagen van de leeftijd zorgt ervoor dat het UWV deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, overneemt. Bovendien leidt ziekte van de werknemer niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Wetsvoorstel

Dit voorstel staat in een verzamelwet dat als wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State is gezonden.

Voorwaarden

  1. Werknemer is geboren na 1 januari 1962.
  2. Werknemer is minimaal één jaar werkloos.
  3. Werknemer ontvangt een WW uitkering.

Status

Wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden.
De tekst van het wetsvoorstel wordt later openbaar gemaakt, namelijk bij indiening bij de Tweede Kamer.

Beoogde ingangsdatum

1 januari 2018

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.