Wetsvoorstel Payrolling

Donderdag 30 november j.l. is een initiatief wetsvoorstel inzake Payrolling ingediend bij de Tweede Kamer.

In dit wetsvoorstel wordt onder meer het arbeidsrecht “light” van art. 7:691 BW uitgesloten voor Payrollwerkgevers en dienen Payrollwerknemers ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden te genieten als werknemers van de opdrachtgever, inclusief eventueel pensioen.

De indieners willen mensen die via een Payroll-constructie werken de zekerheid geven dat zij hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een normaal contract.

Het wetsvoorstel beoogt ook een einde te maken aan het gebruik door Payroll bedrijven van het lichtere arbeidsrechterlijke regime in art. 7:691 BW. Dit regime houdt onder meer in dat gebruik kan worden gemaakt van het zogenoemde uitzendbeding en de ketenbepaling niet direct van toepassing is. Deze bepaling is bedoeld voor uitzendbedrijven die een allocatie functie vervullen op de arbeidsmarkt, niet voor Payroll bedrijven die een dergelijke functie niet vervullen, zo is de argumentatie van de indieners van dit wetsvoorstel.

Wordt vervolgd!

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.