• home
  • Nieuws
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Dinsdag 31 maart heeft minister Koolmees de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor werkgevers bekend gemaakt. Regeling van de minister van SZW van 31 maart 2020.

Doel
Banen en inkomens van mensen beschermen.

Middel
Door subsidie van de loonkosten. Maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed.

Doelgroep
Voor werkgevers, teneinde hen tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten en aldus hen in staat te stellen hun werknemers, zowel vaste medewerkers als flexwerkers in dienst te kunnen houden. 

Uitvoering
UWV

Aanvragen
Aanvragen kunnen alleen elektronisch worden gedaan via een speciaal formulier dat via WWW.UWV.nl beschikbaar wordt gesteld. Vanaf 6 april 2020 mogelijk; aanvraag periode loopt tot en met 31 mei 2020.

Verlening van de subsidie
UWV beslist binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Voorwaarden

  • Gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies als gevolg van buitengewone omstandigheden.

Verplichtingen werkgever

  • Loonsom zoveel mogelijk gelijk houden;
  • Geen ontslagaanvraag om bedrijfseconomische reden.
  • Subsidie moet worden aangewend voor de betaling van de loonkosten;
  • Ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging / werknemer moeten worden ge├»nformeerd over subsidie-aanvraag;
  • Controleerbare administratie;
  • Overleggen accountantsverklaring na afloop van de periode waarover subsidie is verleend.


Werktijdverkorting
De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kan nu een beroep worden gedaan op de NOW-regeling.

 

Minister Wouter Koolmees

Wouter Koolmees, Minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.