Actualiteit

De compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte is verder uitgesteld. Dit blijkt uit de vierde voortgangsbrief Wet werk en zekerheid van demissionair minister Asscher. ( brief dd 5 juli 2017)

De compensatieregeling is, zoals het woord al aangeeft, bedoeld om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij wegens ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid aan werknemers verschuldigd zijn.

In mei 2017 werd het wetsvoorstel controversieel verklaard. De behandeling van het wetsvoorstel wordt opgeschort. Nu het kabinet Rutte II demissionair is, kan het wetsvoorstel pas weer in behandeling worden genomen als er een nieuw kabinet is.

Demissionair minister Asscher heeft in zijn vierde voortgangsbrief Wwz bekendgemaakt dat als het wetsvoorstel op termijn alsnog wordt aangenomen, dit sowieso niet op de eerder beoogde ingangsdatum in werking kan treden, omdat er meer tijd nodig zal zijn voor aanpassing van de ICT-systemen.

Het is nu afwachten of het wetsontwerp na de aantreding van een nieuw kabinet zal worden aangenomen.

Rechten werknemers bij pre-pack en faillissement versterkt

Recent (juni 2017) zijn door het Hof van Justitie en de Hoge Raad belangrijke uitspraken gedaan over: 

1. Rechten van werknemers bij overgang van onderneming bij pre-pack.
2. Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement, indien de onderneming wordt voortgezet.

Lees meer

Minder financiële risico’s voor werkgevers

No-risk polis wordt verlaagd naar 56 jaar

Om de angst van werkgevers  voor uitval door ziekte van een oudere werknemer weg te nemen, wil het kabinet de leeftijd van de “no-risk polis” verlagen naar 56 jaar. Is nu 63 jaar ( geboren 08-07-1954).

Lees meer

Ziek zijn en toch op vakantie

De tijd dat verondersteld werd dat een zieke werknemer in bed hoort te zijn om uit te zieken, ligt al ver achter ons. Onlangs vroeg een werkgever mij wat hij aan moest met het verzoek van zijn zieke werknemer die een week met vakantie wilde gaan.

Lees meer

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat? 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer