Minder financiële risico’s voor werkgevers

No-risk polis wordt verlaagd naar 56 jaar

Om de angst van werkgevers  voor uitval door ziekte van een oudere werknemer weg te nemen, wil het kabinet de leeftijd van de “no-risk polis” verlagen naar 56 jaar. Is nu 63 jaar ( geboren 08-07-1954).

Lees meer

Ziek zijn en toch op vakantie

De tijd dat verondersteld werd dat een zieke werknemer in bed hoort te zijn om uit te zieken, ligt al ver achter ons. Onlangs vroeg een werkgever mij wat hij aan moest met het verzoek van zijn zieke werknemer die een week met vakantie wilde gaan.

Lees meer

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Recent ( 9 mei 2017) oordeelde de kantonrechter Eindhoven dat een ontbindende voorwaarde, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen op het moment dat het project is voltooid of door de opdrachtgever wordt beëindigd, niet rechtsgeldig is.

Lees meer

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat? 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer