Actualiteiten april 2017

Kosten inhouden op wettelijke minimumloon niet langer toegestaan

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer toegestaan om kosten, zoals bijvoorbeeld ziektekostenpremies, op het wettelijke minimumloon van een werknemer in mindering te brengen. Deze maatregel is ingevoerd in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Het doel van deze wet is om uitbuiting en onderbetaling van werknemers tegen te gaan.

Lees meer

Cameratoezicht op het werk

Afgelopen week vroeg een ondernemer van een supermarkt mij of hij beelden van een bewakingscamera ook mocht gebruiken voor het controleren en opleiden van zijn medewerkers.

Niet zo’n gekke gedachte.

Lees meer

Uw verdiende loon

Je werkt voor je loon. Het is de tegenprestatie voor je inspanningen. Loon is in elk geval opgebouwd uit functieloon (afgestemd op je functie, ervaring en je beoordeling) en vakantietoeslag. Ook onregelmatigheidstoeslag en avond- en weekendtoeslagen behoren bij het loon.

Lees meer

Zieke werknemer, wanneer wordt passende arbeid de nieuw bedongen arbeid

Het kan gebeuren dat de werknemer die andere passende arbeid verricht opnieuw uitvalt wegens ziekte. In dat geval rijst regelmatig de vraag of de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden. Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor de werkgever. Immers, als de passende arbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden, heeft de werknemer opnieuw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte gedurende maximaal twee jaren.

Lees meer

Het recht om onbereikbaar te zijn

In navolging van Frankrijk heeft ook Partij van de Arbeid lijsttrekker Lodewijk Asscher gepleit voor een wettelijke regeling voor werknemers om niet bereikbaar te zijn.

Lees meer

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat? 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer