Kosten

Oriënterend gesprek

Een probleem hoeft niet meteen een juridisch geschil te zijn.
Wij zijn graag bereid om met u de zaak te inventariseren.
Dit gesprek van maximaal een half uur is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Vervolg gesprek

Aansluitend kan op basis van de aangereikte informatie een eerste inschatting worden gemaakt van de mogelijkheden; kansen en risico’s.
Op basis van deze informatie kunt u dan tot een weloverwogen besluit komen.
Voor dit vervolg gesprek van één uur berekenen wij een gereduceerd tarief van € 100,- exclusief btw.

Kosten

De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van bestede tijd.
Maandelijks wordt gedeclareerd. Bij elke factuur ontvangt u een overzicht van de gewerkte uren met een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden. U komt daardoor nooit voor verrassingen te staan.

Uurtarief

De werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van tijdsbesteding.
Het uurtarief bedraagt € 250,- exclusief btw. (tarief 2023).
Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

Prijsafspraak

Een vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden, indien de omvang van de werkzaamheden bij het begin, redelijk tot goed kunnen worden ingeschat. Niet in alle gevallen is dat mogelijk omdat bijvoorbeeld in een conflictsituatie de reactie van de tegenpartij of de rechter moeilijk is te voorspellen.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u beschikt over een rechtsbijstandverzekering en er is sprake van een gerechtelijke procedure, dan kunnen wij u bijstaan op kosten van de verzekeringsmaatschappij.

Alweer enige jaren geleden (uitspraak, 07-04-2016) is nog eens (her)bevestigd dat zowel bij gerechtelijke als bij administratieve procedures, de rechtzoekende met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op vrije advocatenkeuze. Dus deze vrijheid bestaat niet alleen bij gerechtelijke procedures bij de Rechtbank; Hof of Hoge Raad, maar ook bij procedures bij de kantonrechter en het UWV, bijvoorbeeld in een ontslagprocedure.

Kosten letselschade

Slachtoffers hebben recht op vergoeding  van materiële en immateriële ( smartengeld) schade, als de aansprakelijkheid vaststaat. Ook moeten de redelijke kosten van rechtsbijstand worden vergoed. Dat betekent dat onze kosten meestal volledig op de aansprakelijke partij verhaald kunnen worden.

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.